องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
  โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ป...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2566 [วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำป...[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ [วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและ...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร และจัดซื้อหมวกน...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกา...[วันที่ 2023-07-11][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหม...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร👩&#...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการอบรมด้านการเกษตรน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 56]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองหมากฝ้ายหมู่ที่ 5และ ...[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 39]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน หมู่ที่7บ้านหนองไทย ตำบลหนองหม...[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 34]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7