องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์แจ้งตารางการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]23
2 ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายหมู่ที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคมถึง 1 เมษายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง 16.30น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย [ 23 มี.ค. 2565 ]19
3 ประชาสัมพันธ์📣 วันและเวลาจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ [ 18 ม.ค. 2565 ]17
4 📢ประกาศ📢 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]17
5 📢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย📢 เรื่อง ตามกฎหมายกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 12 ม.ค. 2565 ]15
6 สำนักงานสัสดีจังหวัดสระแก้ว และหน่วยสัสดีอำเภอวัฒนานครรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]17
7 📢ประกาศ📢 เรื่อง การยื่นแบบการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]21
8 ประกาศการเก็บขยะมูลฝอยในตำบลหนองหมากฝ้าย [ 17 ธ.ค. 2564 ]24
9 แจ้งการดำเนินซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท [ 30 ก.ย. 2564 ]19
10 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]17
11 แจ้งการดำเนินซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางหมู่ที่1บ้านคลองคันโท [ 10 ก.พ. 2564 ]22
12 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 26 ธ.ค. 2563 ]21
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายเรื่องนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 11 ธ.ค. 2563 ]17