องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]0
2 ประกาศระเบียบสภาอบต.หนองหมากฝ้าย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]0
3 ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด [ 1 พ.ย. 2566 ]19
4 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 31 ต.ค. 2566 ]27
5 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติต่ออบต.หนองหมากฝ้าย [ 3 ต.ค. 2566 ]31
6 คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ [ 3 ต.ค. 2566 ]24
7 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ [ 6 เม.ย. 2566 ]7
8 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]50
9 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 6 มี.ค. 2566 ]38
10 ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 26 ม.ค. 2566 ]50
11 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]47
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1 [ 28 ธ.ค. 2565 ]33
13 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]96
14 สนามกีฬาในตำบลหนองหมากฝ้าย [ 5 ต.ค. 2565 ]37
15 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]37
16 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้พร้อมจัดทำขยะอินทรีย์หรอขยะเปือกหมู่บ้านต้นแบบ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00น.เป็นต้นไป [ 15 ก.ย. 2565 ]37
17 เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]85
18 ประกาศการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา [ 6 มิ.ย. 2565 ]23
19 คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณา [ 1 มิ.ย. 2565 ]33
20 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 18 พ.ค. 2565 ]36
 
หน้า 1|2|3