องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]14
2 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 6 มี.ค. 2566 ]3
3 ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 26 ม.ค. 2566 ]15
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]15
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1 [ 28 ธ.ค. 2565 ]0
6 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]57
7 สนามกีฬาในตำบลหนองหมากฝ้าย [ 5 ต.ค. 2565 ]1
8 เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]53
9 ประชาสัมพันธ์แจ้งตารางการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]71
10 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายตำบลหนองหมากฝ้าย [ 1 เม.ย. 2565 ]1
11 ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายหมู่ที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคมถึง 1 เมษายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง 16.30น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย [ 23 มี.ค. 2565 ]59
12 แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด [ 23 ก.พ. 2565 ]0
13 แผ่นพับ รู้ทันโทษภัยยาเสพติด [ 23 ก.พ. 2565 ]0
14 แผ่นพับ รู้ทันยาเสพติด [ 23 ก.พ. 2565 ]1
15 แผ่นพับทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปญหายาเสพติด [ 23 ก.พ. 2565 ]0
16 ประชาสัมพันธ์📣 วันและเวลาจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ [ 18 ม.ค. 2565 ]82
17 📢ประกาศ📢 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]59
18 📢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย📢 เรื่อง ตามกฎหมายกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 12 ม.ค. 2565 ]60
19 สำนักงานสัสดีจังหวัดสระแก้ว และหน่วยสัสดีอำเภอวัฒนานครรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]93
20 📢ประกาศ📢 เรื่อง การยื่นแบบการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]79
 
หน้า 1|2