องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 [ 20 มี.ค. 2567 ]12
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]16
3 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระบบINFO [ 4 ม.ค. 2567 ]1
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]12
5 ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]17
6 ประกาศระเบียบสภาอบต.หนองหมากฝ้าย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]18
7 ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด [ 1 พ.ย. 2566 ]36
8 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 31 ต.ค. 2566 ]41
9 รายงานจำนวนผู้ขอใช้บริการระบบการใช้บริการ e-service.pdf [ 9 ต.ค. 2566 ]0
10 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติต่ออบต.หนองหมากฝ้าย [ 3 ต.ค. 2566 ]48
11 คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ [ 3 ต.ค. 2566 ]38
12 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการจัดการขยะ และการสร้างนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับขยะ [ 22 ก.ย. 2566 ]2
13 ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ e-service [ 2 ส.ค. 2566 ]2
14 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 1 มิ.ย. 2566 ]2
15 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ [ 6 เม.ย. 2566 ]22
16 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]64
17 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 8 มี.ค. 2566 ]1
18 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 6 มี.ค. 2566 ]55
19 ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 26 ม.ค. 2566 ]72
20 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]67
 
หน้า 1|2|3|4