องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 26 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]0
3 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]35
4 ประชาสัมพันธ์แจ้งตารางการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]55
5 ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายหมู่ที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคมถึง 1 เมษายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง 16.30น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย [ 23 มี.ค. 2565 ]49
6 ประชาสัมพันธ์📣 วันและเวลาจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ [ 18 ม.ค. 2565 ]59
7 📢ประกาศ📢 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]46
8 📢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย📢 เรื่อง ตามกฎหมายกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 12 ม.ค. 2565 ]44
9 สำนักงานสัสดีจังหวัดสระแก้ว และหน่วยสัสดีอำเภอวัฒนานครรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]64
10 📢ประกาศ📢 เรื่อง การยื่นแบบการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]60
11 ประกาศการเก็บขยะมูลฝอยในตำบลหนองหมากฝ้าย [ 17 ธ.ค. 2564 ]54
12 แจ้งการดำเนินซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท [ 30 ก.ย. 2564 ]54
13 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]47
14 แจ้งการดำเนินซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางหมู่ที่1บ้านคลองคันโท [ 10 ก.พ. 2564 ]59
15 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 26 ธ.ค. 2563 ]50
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายเรื่องนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 11 ธ.ค. 2563 ]44