องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้พร้อมจัดทำขยะอินทรีย์หรอขยะเปือกหมู่บ้านต้นแบบ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00น.เป็นต้นไป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้พร้อมจัดทำขยะอินทรีย์หรอขยะเปือกหมู่บ้านต้นแบบ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00น.เป็นต้นไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ