องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณา
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ