องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


27 พ.ค.65 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย มอบหมายกองช่างลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน บ้านท่าช้าง หมู่ที่4 ตำบลหนองหมากฝ้าย


27 พ.ค.65 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย มอบหมายกองช่างลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน บ้านท่าช้าง หมู่ที่4 ตำบลหนองหมากฝ้าย

2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15