องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


8 มี.ค. 65 เวลา 16.00 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยัง


8 มี.ค. 65 เวลา 16.00 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ซึ่งใช้งบประมาณจากกองทุนผ้าป่าข้าวเปลือกอำเภอวัฒนานคร ให้กับประชาชน ผู้ประสบวาตภัย จากพายุโซนร้อน (เหตุเกิดเมื่อ 7 มี.ค 65) ในพื้นที่ตำบลหนองหมากฝ้าย จำนวน 3 ครัวเรือน ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง จำนวน 2 ครัวเรือน และหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน จำนวน 1 ครัวเรือน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมากฝ้าย ให้การต้อนรับในพื้นที่

2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15