องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565


12 ก.ค. 65 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการอบรมให้ความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 โดย มีนายอภิวัฒน์ จำปาเทศ นักพัฒนาชุมชนตำบลหนองหมากฝ้าย เป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ขอขอบพระคุณ นางเกศินี คุ้มถนอม นักวัฒนธรรมชำนาญการ ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขอขอบคุณ ข้าราชการ พนักงาน คณะครู นักเรียน ทั้ง4โรงเรียนในตำบลและ ประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการในครั้งนี้

2024-06-26
2024-04-10
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09