องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


28 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายจัดโครงการส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก ณ วัดบ้านคลองคันโท หมู่ที่1 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นา


28 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายจัดโครงการส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก ณ วัดบ้านคลองคันโท หมู่ที่1 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยจ่าเอกพีระยศ วรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ผู้ใหญ่บ้าน รพสต.ทั้ง4แห่ง และอสม.หมู่1ถึงหมู่8เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15