องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ บ้านภักดีแผ่นดิน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมากฝ้าย


4 ส.ค. 65 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดทำโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ บ้านภักดีแผ่นดิน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมากฝ้าย โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒานนคร ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102(หนึ่งร้อยสอง)กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์

ค่าย พรหมโยธี พื้นที่ ข. กรมป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา ป่าโคกสูง 2 (บ้านภักดีแผ่นดิน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน และจิตอาสาในตำบลหนองหมากฝ้าย

 

2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15