องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการอบรมด้านการเกษตรน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน


6 ส.ค. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการอบรมด้านการเกษตรน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยมีนางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ จำปาเทศ นักพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน

2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15