องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการฝึกอบรมชุมชนเข็มแข็งต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 2565


31 ส.ค. 65 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายจัดโครงการฝึกอบรมชุมชนเข็มแข็งต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 2565 โดยนายอรรถพร ถาวรยิ่ง กำนันตำบลหนองหมากฝ้าย เป็นประธานในพิธี นางสาวขวัญชนก อินทร์ผดุง เจ้าพนักงานธุรการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายขอขอบพระคุณ นายเทอดพงศ์ บุญสร้าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลจิตเวช พ.ต.ท.ภาวัช คงดำ สารวัตรอำนวยการ สภ.หนองหมากฝ้ายพร้อมคณะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดและ ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียนทั้ง4โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2023-06-21
2023-06-20
2023-06-15
2023-06-11
2023-06-10
2023-06-09
2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-04-18