องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2565


7 ก.ย. 65 องค์การลริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายจัดโครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เป็นประธานในพิธี นางสาวขวัญชนก อินทร์ผดุง เจ้าพนักงานธุรการ กล่าวรายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายขอขอบพระคุณ นายสุริยา อ่อนศิลา นายคมสันต์ จันสวาท ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและช่วยลดโลกร้อน และขอขอบคุณ นางสาววันเพ็ญ

คำดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีแผ่นดิน คณะครู นักเรียน ทั้ง 4 โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2023-08-24
2023-08-12
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-11
2023-07-06
2023-07-05
2023-06-21