องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


เหตุเพลิงไหม้กองฟา บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม


 8 ม.ค 66 เวลา15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายได้รับแจ้งขอกำลังสนับสนุนรถน้ำ เหตุเพลิงไหม้กองฟา บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย มอบหมาย นายยุทธศักดิ์ สุขดี ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อบต.หนองหมากฝ้าย และพนักงานประจำรถน้ำลงพื้นที่ระงับเหตุ

2023-01-08
2023-01-07
2022-12-15
2022-12-14
2022-10-03
2022-09-13
2022-09-07
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-23