องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


เหตุไฟไหม้ป่าอ้อย บ้านโคกสว่าง หมู่ที่2 ตำบลหนองหมายฝ้าย


7 ม.ค 66 เวลา13.00 และ เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าอ้อย บ้านโคกสว่าง หมู่ที่2 ตำบลหนองหมายฝ้าย นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย มอบหมาย เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และพนักงานประจำรถน้ำลงพื้นที่ระงับเหตุ

2023-01-08
2023-01-07
2022-12-15
2022-12-14
2022-10-03
2022-09-13
2022-09-07
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-23