องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 


โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย


10 มิ.ย. 65 นายจักรพงษ์ พันธ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย โดยนางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย มอบหมายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2024-06-26
2024-04-10
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09