องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองหมากฝ้ายหมู่ที่ 5และ หมู่ที่ 6


20 มิ.ย 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย มอบหมาย ผช.นายช่างไฟฟ้า ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองหมากฝ้ายหมู่ที่ 5และ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
................. ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน .................
2023-08-24
2023-08-12
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-11
2023-07-06
2023-07-05
2023-06-21