องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


มอบน้ำดื่มให้โรงเรียนวัดพุทธิสาร ☺️🏫


10 มิถุนายน 2566 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย มอบหมายให้นาย สุริยัน เก่งแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันฯ และนายเทพสถิตย์ สร้างนานอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มอบน้ำดื่มให้โรงเรียนวัดพุทธิสาร ☺️🏫

2023-08-24
2023-08-12
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-11
2023-07-06
2023-07-05
2023-06-21