องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


ลงพื้นที่ดำเนินการสูบระบายน้ำท่วมขังบริเวณ บ้านหนองหมากฝ้าย หมู่ที่ 5


9 มิ.ย 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย มอบหมาย เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และ เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการสูบระบายน้ำท่วมขังบริเวณ บ้านหนองหมากฝ้าย หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางสัญจรได้สะดวก☺️🚶‍♀️

2023-08-24
2023-08-12
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-11
2023-07-06
2023-07-05
2023-06-21