องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเดิม ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย มอบหมาย นายเทพสถิตย์ สร้างนานอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเดิม ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน

2023-08-24
2023-08-12
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-11
2023-07-06
2023-07-05
2023-06-21