องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมอบรมยุทธวิธีการเข้าระงับเหตุโดยใช้ไม้ง่าม


8 มิ.ย 66 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมอบรมยุทธวิธีการเข้าระงับเหตุโดยใช้ไม้ง่าม ของสภ.หนองหมากฝ้าย ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง

2023-08-24
2023-08-12
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-11
2023-07-06
2023-07-05
2023-06-21