องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566


8 มิ.ย.66 ผบ.มทบ.19 มอบหมายให้ พ.อ.ศราวุธ รบเมือง เสธ.มทบ.19 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมี พล.ต.สรรเพชญ พิเนตรบูรณะ ผช.ผอ.สนผ.กห. เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และ นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย พร้อมด้วย รองนายก เลขาฯ สมาชิกสภาตำบล ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในครั้งนี้

2024-06-26
2024-04-10
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09