องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


11 พ.ค 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากฝ้าย ก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน โดยในโครงการได้รับเกียรติจาก นางนุชรี บุรพผล (หมอติ๊ก) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือ การป้องกันโรคต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆ
 
 
2023-08-24
2023-08-12
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-11
2023-07-06
2023-07-05
2023-06-21