องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 


โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


11 พ.ค 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากฝ้าย ก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน โดยในโครงการได้รับเกียรติจาก นางนุชรี บุรพผล (หมอติ๊ก) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือ การป้องกันโรคต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆ
 
 
2024-04-10
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04