องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


เหตุเพลิงไหม้ที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหมากฝ้าย


🚨🚒 18เม.ย 66 เวลาประมาณ 12.45น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่บ้านภักดีแผ่นดิน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมากฝ้าย และ
⛑️🚒เวลาประมาณ 14.00น.ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหมากฝ้าย นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายมอบหมาย ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่ประจำรถน้ำ และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลหนองหมากฝ้าย และประสานขอความอนุเคราะห์รถน้ำจากอบต.หนองน้ำใส อบต.ช่องกุ่มลงพื้นที่ระงับเหตุในครั้งนี้ด้วย🔥💧
👉ขอขอบคุณ อบต.หนองน้ำใส🚨🚒
👉ขอขอบคุณ อบต.ช่องกุ่ม🚨🚒
ที่ให้ความอนุเคราะห์รถน้ำและเจ้าหน้าที่มาช่วยดับเพลิงค่ะ😊❤️
................... ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ....................
2023-08-24
2023-08-12
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-11
2023-07-06
2023-07-05
2023-06-21