องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการอบรมด้านการเกษตรน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน


21 มิ.ย 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการอบรมด้านการเกษตรน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยในโครงการได้รับเกียรติจากนายทวนทอง อาจรักษา ปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่

2023-08-24
2023-08-12
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-11
2023-07-06
2023-07-05
2023-06-21