องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร👩‍❤️‍💋‍👨🤰 ประจำปี 2566


5 ก.ค 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เปิดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร👩‍❤️‍💋‍👨🤰 ประจำปี 2566 โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหมากฝ้าย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย 🙋💁‍♀️ นายเทพสถิตย์ สร้างนานอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ ในโครงการมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์และการใช้ชีวิตในช่วงวัยของนักเรียน
ท่านวิทยากรจาก รพสต.บ้านหนองหมากฝ้าย คณะคุณครูจากโรงเรียนทั้ง 4แห่ง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี😘😘
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15