องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหมากฝ้าย ประจำปี 2566🥬🥕


6 ก.ค 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย เปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหมากฝ้าย🥬🥕 นางสาวสุภัตรา ชนะสงคราม นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
คณะผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในโครงการครั้งนี้🥰
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15