องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองหมากฝ้าย ประจำปี 2566👵🧓


11 ก.ค 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองหมากฝ้าย👵🧓 โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน อสม. รพสต.ทั้ง 4แห่ง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลหนองหมากฝ้าย😊

2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15