องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร และจัดซื้อหมวกนิรภัย พ.ศ.2566


26 ก.ค 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร และจัดซื้อหมวกนิรภัย พ.ศ.2566 โดยในโครงการได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย👮 ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของจราจรและการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ🥰😍

2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15