องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566


⭐️27 ก.ค 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยในโครงการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนาและการตกแต่งเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัด ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้โครงการลุล่วงไปด้วยดี😊

2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15