องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ2566


4 ส.ค 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนายชลธิต ถาวรยิ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เป็นประธานในพิธี ในโครงการได้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กๆ

2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15