องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 


1 มิ.ย. 65 นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร ให้เกียรติเดินทางมาเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ชุมชน/หมู่บ้านหนองหมากฝ้าย หมู่ที่5


1 มิ.ย. 65 นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร ให้เกียรติเดินทางมาเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ชุมชน/หมู่บ้านหนองหมากฝ้าย หมู่ที่5 โดยโครงการนี้สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้ายร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงานเพื่อดำเนินการ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

2024-06-26
2024-04-10
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09