องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 โดยนางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เป็นประธานในพิธี นายยุทธศักดิ์ สุขดี ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย กล่าวรายงาน
#องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ขอขอบคุณ ท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาทบทวนในวิชาต่างๆให้กับจิตอาสาภัยพิบัติตำบลหนองหมากฝ้าย😊
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15