องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในโครงการมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อดำเนินงานโครงการ วัด ประชา


2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15