องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ป้องกันโรคด้วยการฝึกกายบริหารเพื่อสุขภาพ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ


15 ก.ย 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ร่วมกับ สปสช.จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ป้องกันโรคด้วยการฝึกกายบริหารเพื่อสุขภาพ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

#องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ขอขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้และฝึกสอนท่ากายบริหารให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้

2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15