องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 


31 พ.ค. 65 เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองท้องที่ อำเภอวัฒนานคร และองค์การบร


31 พ.ค. 65 เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองท้องที่ อำเภอวัฒนานคร และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย กรณีครอบครัวของ นางยุ่น ทมแก้ว ได้ประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ณ บ้านเลขที่ 249 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

2024-06-26
2024-04-10
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09