องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมกับมอบของรางวัลและขนมให้กับเด็กๆนักเรียนทุกโรงเรียนรวมทั้งศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านหนองหมากฝ้าย


12 ม.ค 67 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมกับมอบของรางวัลและขนมให้กับเด็กๆนักเรียนทุกโรงเรียนรวมทั้งศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านหนองหมากฝ้าย

2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04
2023-12-29
2023-09-15