องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.หนองหมากฝ้าย ก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5-8 [ 11 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2566 ]0
3 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]0
4 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]0
5 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2565 ]24
7 ประกาศอัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ต.ค. 2565 ]1
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]23
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]22
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]49
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2565 ]47
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]50
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 เม.ย. 2565 ]41
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 31 มี.ค. 2565 ]47
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]43
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]43
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]41
18 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 10 ม.ค. 2565 ]41
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]39
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]40
 
หน้า 1|2