องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 31 มี.ค. 2566 ]31
2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 31 มี.ค. 2566 ]28
3 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 31 มี.ค. 2566 ]30
4 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร [ 31 มี.ค. 2566 ]28
5 การพัฒนาบุคลากร [ 31 มี.ค. 2566 ]30
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565(สรุปข้อมูลสถิติ) [ 31 มี.ค. 2566 ]38
7 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคคลากรไตรมาสที่4 [ 22 ก.ค. 2565 ]73
8 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคคลากรไตรมาสที่3 [ 22 ก.ค. 2565 ]73
9 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.ค. 2565 ]83
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตำบลหนองหมากฝ้าย [ 21 ก.ค. 2565 ]77
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตำบลหนองหมากฝ้าย [ 21 ก.ค. 2565 ]81
12 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.ค. 2565 ]80
13 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 21 ก.ค. 2565 ]75
14 ประกาศการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง [ 21 ก.ค. 2565 ]79
15 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพัฒนา [ 21 ก.ค. 2565 ]82
16 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 10 ม.ค. 2564 ]80
17 นโยบายหรือแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 ก.ย. 2563 ]35