องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคคลากรไตรมาสที่4 [ 22 ก.ค. 2565 ]13
2 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคคลากรไตรมาสที่3 [ 22 ก.ค. 2565 ]13
3 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.ค. 2565 ]14
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตำบลหนองหมากฝ้าย [ 21 ก.ค. 2565 ]14
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตำบลหนองหมากฝ้าย [ 21 ก.ค. 2565 ]14
6 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.ค. 2565 ]14
7 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 21 ก.ค. 2565 ]14
8 ประกาศการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง [ 21 ก.ค. 2565 ]14
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพัฒนา [ 21 ก.ค. 2565 ]14
10 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 10 ม.ค. 2564 ]14