องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 มี.ค. 2564 ]35
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 22 มี.ค. 2564 ]37
3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 22 มี.ค. 2564 ]36
4 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 22 มี.ค. 2564 ]36
5 มาตการป้องกันการรับสินบน [ 22 มี.ค. 2564 ]35
6 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 22 มี.ค. 2564 ]38
7 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต [ 22 มี.ค. 2564 ]37