องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


คณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

คณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ

    เอกสารประกอบ คณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ