องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ITA


รายงารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

    เอกสารประกอบ รายงารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ