องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


มาตรการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการของหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว

มาตรการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการของหน่วยงาน

    เอกสารประกอบ

มาตรการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการของหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ