องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 ก.ค. 2565 ]40
2 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 - 2566). [ 21 ก.ค. 2565 ]39
3 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 ก.ค. 2565 ]39
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล65 [ 21 ก.ค. 2565 ]38
5 ประกาศ ก.อบต.มาตรฐานการสอบแข่งขัน [ 21 ก.ค. 2565 ]38
6 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 13 พ.ค. 2562 ]40