องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แผ่นพับ รู้ทันโทษภัยยาเสพติด [ 23 ก.พ. 2565 ]43
42 แผ่นพับ รู้ทันยาเสพติด [ 23 ก.พ. 2565 ]47
43 แผ่นพับทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปญหายาเสพติด [ 23 ก.พ. 2565 ]50
44 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องการห้ามเผา ไร่นา ขยะ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 [ 8 ก.พ. 2565 ]34
45 ประชาสัมพันธ์📣 วันและเวลาจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ [ 18 ม.ค. 2565 ]140
46 📢ประกาศ📢 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]108
47 📢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย📢 เรื่อง ตามกฎหมายกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 12 ม.ค. 2565 ]128
48 สำนักงานสัสดีจังหวัดสระแก้ว และหน่วยสัสดีอำเภอวัฒนานครรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]297
49 📢ประกาศ📢 เรื่อง การยื่นแบบการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]138
50 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผู้พิการ [ 7 ม.ค. 2565 ]31
51 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ [ 7 ม.ค. 2565 ]28
52 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองหมากฝ้าย [ 29 ธ.ค. 2564 ]28
53 ประกาศการกำหนดสถานที่ราชการ ที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ [ 24 ธ.ค. 2564 ]27
54 ประกาศการเก็บขยะมูลฝอยในตำบลหนองหมากฝ้าย [ 17 ธ.ค. 2564 ]111
55 ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพในตำบลหนองหมากฝ้าย [ 15 ธ.ค. 2564 ]34
56 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 4 พ.ย. 2564 ]39
57 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสืทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 1 ต.ค. 2564 ]36
58 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสืทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2564 ]47
59 แจ้งการดำเนินซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท [ 30 ก.ย. 2564 ]165
60 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]106
 
|1|2หน้า 3|4