องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพในตำบลหนองหมากฝ้าย [ 15 ธ.ค. 2564 ]25
42 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 4 พ.ย. 2564 ]29
43 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสืทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 1 ต.ค. 2564 ]25
44 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสืทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2564 ]31
45 แจ้งการดำเนินซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท [ 30 ก.ย. 2564 ]131
46 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]95
47 แจ้งการดำเนินซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางหมู่ที่1บ้านคลองคันโท [ 10 ก.พ. 2564 ]107
48 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 26 ธ.ค. 2563 ]97
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายเรื่องนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 11 ธ.ค. 2563 ]85
 
|1|2หน้า 3