องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 [ 20 มี.ค. 2567 ]3
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]5
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]5
4 ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]12
5 ประกาศระเบียบสภาอบต.หนองหมากฝ้าย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]9
6 ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด [ 1 พ.ย. 2566 ]23
7 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 31 ต.ค. 2566 ]36
8 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติต่ออบต.หนองหมากฝ้าย [ 3 ต.ค. 2566 ]40
9 คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ [ 3 ต.ค. 2566 ]31
10 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ [ 6 เม.ย. 2566 ]15
11 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]59
12 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 6 มี.ค. 2566 ]47
13 ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 26 ม.ค. 2566 ]65
14 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]60
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1 [ 28 ธ.ค. 2565 ]45
16 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]109
17 สนามกีฬาในตำบลหนองหมากฝ้าย [ 5 ต.ค. 2565 ]51
18 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]46
19 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้พร้อมจัดทำขยะอินทรีย์หรอขยะเปือกหมู่บ้านต้นแบบ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00น.เป็นต้นไป [ 15 ก.ย. 2565 ]45
20 เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]94
 
หน้า 1|2|3